Take down group in any social network - BRANDPOL
Инструменти

Имаме богат опит в защитата на изключителни права. BRANDPOL е иновативната технологична платформа. Нашите специалисти са разработили и интегрирали уникални правни конструкции за онлайн пазара за електронна търговия YOULA. Тази технология ни позволява бързо да постигаме резултати и да отстраняваме нарушения.

Всяко позоваване на интелектуална собственост или марка се идентифицира, регистрира и проверява автоматично.

TikTok е китайска социална мрежа, популярно приложение за споделяне на кратки видеоклипове.

TikTok е един от най-големите канали за популяризиране на фалшиви продукти и разпространение на пиратско съдържание от различни носители на авторски права. Ако установите, че вашето съдържание се разпространява през тази мрежа, тогава можете да поръчате услуга за блокиране на акаунти, която нарушава изключителните ви права.

Youtube е популярна социална мрежа, който работи в Източна Европа. Чрез този онлайн пазар много често се продават фалшиви продукти на различни притежатели на авторски права. Ако установите, че Ваши продукти се продават чрез този пазар, можете да поръчате услугата за блокиране на реклами, които нарушават правата ви.

Vkontakte е популярна социална мрежа, работеща в Източна Европа; чрез тази социална мрежа често се продават фалшиви продукти и се разпространява пиратско съдържание на различни притежатели на авторски права. Ако сте научили, че вашите продукти или съдържание се разпространяват чрез тази социална мрежа, тогава можете да поръчате услугата за блокиране на акаунт, който нарушава вашите права.

Odnoklassniki е популярна социална мрежа, работеща в Източна Европа; чрез тази социална мрежа често се продават фалшиви продукти и се разпространява пиратско съдържание на различни притежатели на авторски права. Ако сте научили, че вашите продукти или съдържание се разпространяват чрез тази социална мрежа, тогава можете да поръчате услугата за блокиране на акаунт, който нарушава вашите права.

Twitter е популярна социална мрежа, работеща в Източна Европа; чрез тази социална мрежа често се продават фалшиви продукти и се разпространява пиратско съдържание на различни носители на авторски права. Ако сте научили, че вашите продукти или съдържание се разпространяват чрез тази социална мрежа, тогава можете да поръчате услугата за блокиране на акаунт, който нарушава вашите права.

Instagram е популярна социална мрежа, работеща в Източна Европа; чрез тази социална мрежа често се продават фалшиви продукти и се разпространява пиратско съдържание на различни носители на авторски права. Ако сте научили, че вашите продукти или съдържание се разпространяват чрез тази социална мрежа, тогава можете да поръчате услугата за блокиране на акаунт, който нарушава вашите права.

FaceBook е популярна социална мрежа, работеща в Източна Европа, чрез тази социална мрежа често се продават фалшиви продукти и се разпространява пиратско съдържание на различни носители на авторски права. Ако сте научили, че вашите продукти или съдържание се разпространяват чрез тази социална мрежа, тогава можете да поръчате услугата за блокиране на акаунт, който нарушава вашите права.