За компанията.

Background
Компания

Мисия

Вярваме, че основната движеща сила на цивилизацията, подобряваща качеството на живот на хората, е човешката мисъл и свободната конкуренция. Нашата мисия е да осигурим реална защита на икономическите интереси на клиентите ни и компаниите от вредоносни и опасни фалшифицирани продукти и неправомерно използване на обекти на интелектуалната дейност по целия свят, да внедряваме съвременни технологии за анализ на конкурентната среда и ефективен маркетинг на базата на създадената от нас платформа BRANDPOL.

Компания

Ние сме международен екип от съмишленици – юристи, маркетолози и разработчици на софтуер, който ежедневно разработва уникален софтуерно-хардуерен комплекс, защитаващ потребителите и производителите на стоки и услуги по целия свят, на всички езици и на всички интернет платформи. В днешната действителност е невъзможно да се продават стоки и услуги без интернет. Предлагаме изцяло нов цифров подход за гарантиране на икономическите интереси на производителите и потребителите по целия свят, основан на задълбочено разбиране на цифровата трансформация на реалността.

Екипът ни ежедневно внедрява най-новите технологични решения в областта на системите за задълбочен анализ на големи данни, машинното обучение, системното администриране и ефективното управление на екипа. Ние наистина знаем как да се справим с фалшифицирането и пиратството в интернет на всички континенти, знаем точно къде, как и при каква цена се продават Вашите стоки или услуги или тези на конкурентите Ви.

Нашите офиси се намират в Дъблин, Ню Йорк и Москва. Нашият екип работи в режим 24/7/365.

Партньорските ни офиси се намират в 60 държави и всеки от тях изключително внимателно се отнася към решаването на проблемите на клиентите ни.

Използвайки всички наши правни и технологични ресурси, ние работим непрекъснато в 172 държави на 40 езика, като ежедневно анализираме огромни количества информация и отстраняваме хиляди нарушения на правата на интелектуална собственост на нашите клиенти. На нас се доверяват най-големите световни корпорации, но благодарение на технологичния ни капацитет ние предоставяме възможност и на по-малките компании да осигурят реална защита на икономическите си интереси.

ПРЕДИМСТВА

Уникален екип от съмишленици

Успяхме да съберем уникален международен екип от съмишленици: юристи, маркетолози, анализатори, мениджъри и разработчици, които ежедневно се изправят пред нови, нерешени досега проблеми в областта на анализа на големи маркетингови и други данни, защитата на обекти на интелектуалната собственост в интернет пространството.

Платформа BRANDPOL

В резултат на работата на екипа ни се създаде уникална софтуерна и хардуерна платформа BRANDPOL. Платформата се основава на най-съвременни методи за събиране и обработка на големи данни и активно използва елементи на изкуствен интелект. Платформата няма аналог в света и е способна ефективно да решава цял набор от задачи за защита на икономическите интереси на компаниите, включително защита на интелектуалната собственост при онлайн и офлайн продажби, анализ на маркетингова информация, включително мониторинг на цените на Вашите продукти и тези на конкурентите за огромен брой продуктови позиции на всички езици, на всички продуктови агрегатори, социални мрежи и онлайн магазини.

Brandpol Office Photo

Попълнете формуляра и нашите експерти ще отговорят на всичките ви въпроси

Всички полета са задължителни

    Success Icon