Инструменти

Одит на вашата марка и репутация

Искате ли да разберете кой и къде разпространява продукти, софтуер или други стоки и услуги под вашите търговски марки в Интернет?

Всяко позоваване на интелектуална собственост или марка се идентифицира, регистрира и проверява автоматично.

Искате ли да знаете как интернет аудиторията оценява Вас или Вашата компания? Откривали ли сте негативни отзиви за Вас, Вашата компания, продукти или Вашата марка в интернет? Може би срещу Вас е започнала черна PR кампания от страна на конкурентите? Може би някой от клиентите Ви не е доволен от качеството на предоставената услуга? Колко сериозен е този проблем? Нашият SERM одит ще Ви даде подробен отговор на този въпрос.

Would you like to find out who and where distributes products, software or other goods and services under your trademarks on the Internet?