Инструменти

Правни инструменти

Имаме богат практически опит в решаването на подобни проблеми. Ние ще гарантираме потискането на вноса на фалшиви продукти, ще помогнем да спестим време и пари, ще получим допълнителен доход, честна конкуренция и репутация.

Всяко позоваване на интелектуална собственост или марка се идентифицира, регистрира и проверява автоматично.

Извънсъдебна процедура и политика за разрешаване на спорове, свързани с имена на домейни, за някои зони на домейни от първо ниво.

Ако искате да предотвратите фалшиви продукти от безскрупулни конкуренти, да избегнете загуба на пазарен дял и влошаване на репутацията, да увеличите стойността на бизнеса, да сключите споразумения за търговски концесии, да оптимизирате данъчното облагане, регистрирането на търговска марка ще ви помогне да си осигурите място сред бизнес лидерите и да ви помогне контрол на вашия пазарен сегмент.