Правни инструменти за защита на марката - BRANDPOL
Инструменти
Всяко позоваване на интелектуална собственост или марка се идентифицира, регистрира и проверява автоматично.

Извънсъдебна процедура и политика за разрешаване на спорове, свързани с имена на домейни, за някои зони на домейни от първо ниво.

TROIS е регистър на обектите на интелектуална собственост на Федералната митническа служба, създаден за предотвратяване на вноса на фалшиви продукти на територията на Руската федерация.

Ако искате да предотвратите фалшиви продукти от безскрупулни конкуренти, да избегнете загуба на пазарен дял и влошаване на репутацията, да увеличите стойността на бизнеса, да сключите споразумения за търговски концесии, да оптимизирате данъчното облагане, регистрирането на търговска марка ще ви помогне да си осигурите място сред бизнес лидерите и да ви помогне контрол на вашия пазарен сегмент.