Take down mobile app - BRANDPOL
Инструменти
Всяко позоваване на интелектуална собственост или марка се идентифицира, регистрира и проверява автоматично.

Google Play е една от най-популярните системи за разпространение на мобилни приложения за IOS, работеща в целия свят. Много често киберпрестъпниците поставят фишинг приложения, за да откраднат потребителски данни (включително лична информация за контакт, номера на кредитни карти, пароли, кореспонденция, снимки, видеоклипове и др.).

Ако сте научили за факта, че е поставено фишинг мобилно приложение, можете да поръчате услугата за блокиране на приложение, което нарушава вашите права.

AppleStore е една от най-популярните системи за разпространение на мобилни приложения за IOS, работеща в целия свят. Много често киберпрестъпниците поставят фишинг приложения, за да откраднат потребителски данни (включително лична информация за контакт, номера на кредитни карти, пароли, кореспонденция, снимки, видеоклипове и др.).

Ако сте научили за факта, че е поставено фишинг мобилно приложение, можете да поръчате услугата за блокиране на приложение, което нарушава вашите права.