Контакти - BRANDPOL
Контакти.
Ireland
BRANDPOL GROUP LIMITED
Телефон
Настоящ адрес
13-18 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02ED70 Ireland
Регистриран адрес на управление
13-18 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02ED70 Ireland
USA
BRANDPOL GROUP LIMITED
Телефон
Настоящ адрес
One Liberty Plaza, 165 Broadway, 23rd Floor, New York, 10006
Регистриран адрес на управление
One Liberty Plaza, 165 Broadway, 23rd Floor, New York, 10006
Russia
LLC «ARPO INFORMATCIONNIE TEHNOLOGII»
Телефон
Настоящ адрес
125239, Moscow City, per. Starokoptevskiy, 7, building 10
Регистриран адрес на управление
125239, Moscow City, per. Starokoptevskiy, 7, building 10
Основен държавен регистрационен номер (ОГРН)
1177746153111
Идентификационен номер на данъкоплатеца (ИНН)
7743194398
Код на причина за данъчна регистрация (КПП)
774301001
България
"Съвременни информационни технологии" ЕООД
Телефон
Настоящ адрес
9000, гр. Варна, ул. Преслав 36 офис 7
Регистриран адрес на управление
9000, гр. Варна, ул. Преслав 36 офис 7
Попълнете формата и направете първата стъпка към защитата на бизнеса си
Всички полета са задължителни за попълване