Новини.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
4 мин. за четене
В управлението на материалите, ABC анализът е техника за категоризация на инвентара. ABC анализът разделя инвентара на три категории.
22 декември
Arrow Icon
Arrow Icon Назад
НапредArrow Icon
Brandpol Office Photo

Enter your details and our Manager will contact you as soon as possible

Всички полета са задължителни

    Success Icon